Bản quyền Plesk

Web Admin Edition


 
88,000 VND
Mensual

- Giới hạn 10 Tên miền.

- Dành cho cả máy chủ ảo, máy chủ riêng.

- Dễ dàng quản lý máy chủ, các website, tên miền, email, …

- Quản trị máy chủ và website từ tất cả thiết bị mobile.

- Tăng cường bảo mật để ngăn chặn các cuộc tấn công malware.


Web App Edition


 
110,000 VND
Mensual

- Giới hạn 05 Tên miền.

- Dành cho cả máy chủ ảo, máy chủ riêng.

- Quyền truy cập ứng dụng với giao diện tùy chỉnh thích hợp.

- Tích hợp công cụ phát triển có khả năng phát triển nhiều nền tảng hơn.

- Bảo mật nâng cao giúp ngăn chặn các cuộc tấn công vào mã nguồn.


Web Pro Edition


 
220,000 VND
Mensual

- Giới hạn 30 Tên miền.

- Dành cho cả máy chủ ảo, máy chủ riêng.

- Tính năng bảo mật và quản lý mạnh mẽ dành cho người dùng Wordpress.

- Quản lý tài khoản, máy chủ và website Wordpress từ bất cứ thiết bị mobile nào.

- Bảo vệ hệ thống trước các cuộc tấn công tự động vào mã nguồn WordPress.


Web Host Edition - VPS


 
330,000 VND
Mensual

- Phiên bản dùng cho Máy chủ ảo, VPS không giới hạn tên miền.

- Tính năng quản lý dành cho Reseller và người dùng cuối.

- Tích hợp công cụ bảo mật và hỗ trợ dành cho mã nguồn mở Wordpress.

- Bảo mật nâng cao giữa các tài khoản bị tấn công.


Web Host Edition - Server


 
770,000 VND
Mensual

- Phiên bản dùng cho Máy chủ riêng, Server không giới hạn tên miền.

- Tính năng quản lý dành cho Reseller và người dùng cuối.

- Tích hợp công cụ bảo mật và hỗ trợ dành cho mã nguồn mở Wordpress.

- Bảo mật nâng cao giữa các tài khoản bị tấn công.