SSD VPS

Flexible SSD VPS

Chỉ từ   250,000 VND
1 Tháng

CPU Max 08 cores Intel Xeon
100% Complete

RAM Max 16GB
100% Complete

HDD Max 100GB SSD
100% Complete

IP Address 01
100% Complete

Network 100Mbps
100% Complete

Băng thông Không giới hạn
100% Complete


SSD-VPS 4GB

Chỉ từ   400,000 VND
1 Tháng

CPU 02 cores Intel Xeon
25% Complete

RAM 04 GB DDR3
25% Complete

HDD 25 GB SSD
25% Complete

IP Address 01
100% Complete

Network 1Gbps share
1% Complete

Băng thông Không giới hạn
100% Complete


SSD-VPS 6GB

Chỉ từ   600,000 VND
1 Tháng

CPU 03 cores Intel Xeon
37% Complete

RAM 06 GB DDR3
37% Complete

HDD 35 GB SSD
35% Complete

IP Address 01
100% Complete

Network 1Gbps share
1% Complete

Băng thông Không giới hạn
100% Complete


SSD-VPS 8GB

Chỉ từ   800,000 VND
1 Tháng

CPU 04 cores Intel Xeon
50% Complete

RAM 08 GB DDR3
50% Complete

HDD 50 GB SSD
50% Complete

IP Address 01
100% Complete

Network 1Gbps share
1% Complete

Băng thông Không giới hạn
100% Complete