Cheap WordPress Hosting

Cheap WPH Starter

300,000 VND
Årsvis

Dung lượng 1.000 MB
50% Complete

CPU 1 Core
100% Complete

RAM 512MB
33% Complete

Băng thông Không giới hạn
100% Complete

Addon domain 0
0% Complete

Parked domain KGH
100% Complete

MySQL 1
25% Complete

Địa chỉ IP riêng 0
0% Complete


Phần mềm quản lý cPanel
Hỗ trợ nhiều phiên bản PHP 5/6/7
MariaDB (mySQL) 10.x
Tối ưu riêng cho WordPress
Sao lưu dữ liệu hàng ngày với JetBackup

Cheap WPH 01

150,000 VND
Kvartalsvis

Dung lượng 1.000 MB
50% Complete

CPU 1 Core
100% Complete

RAM 512MB
33% Complete

Băng thông Không giới hạn
100% Complete

Addon domain 1
33% Complete

Parked domain KGH
100% Complete

MySQL 2
50% Complete

Địa chỉ IP riêng 0
0% Complete


Phần mềm quản lý cPanel
Hỗ trợ nhiều phiên bản PHP 5/6/7
MariaDB (mySQL) 10.x
Tối ưu riêng cho WordPress
Sao lưu dữ liệu hàng ngày với JetBackup

Cheap WPH 02

225,000 VND
Kvartalsvis

Dung lượng 1.500 MB
75% Complete

CPU 1 Core
100% Complete

RAM 1024MB
66% Complete

Băng thông Không giới hạn
100% Complete

Addon domain 2
66% Complete

Parked domain KGH
100% Complete

MySQL 3
75% Complete

Địa chỉ IP riêng 0
0% Complete


Phần mềm quản lý cPanel
Hỗ trợ nhiều phiên bản PHP 5/6/7
MariaDB (mySQL) 10.x
Tối ưu riêng cho WordPress
Sao lưu dữ liệu hàng ngày với JetBackup

Cheap WPH 03

100,000 VND
Månadsvis

Dung lượng 2.000 MB
100% Complete

CPU 1 Core
100% Complete

RAM 1536MB
100% Complete

Băng thông Không giới hạn
100% Complete

Addon domain 3
100% Complete

Parked domain KGH
100% Complete

MySQL 4
100% Complete

Địa chỉ IP riêng 0
0% Complete


Phần mềm quản lý cPanel
Hỗ trợ nhiều phiên bản PHP 5/6/7
MariaDB (mySQL) 10.x
Tối ưu riêng cho WordPress
Sao lưu dữ liệu hàng ngày với JetBackup