Đăng ký tên miền

Để kiểm tra tên miền mới, vui lòng nhập tên miền hoặc từ khóa bạn cần


Searching...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain đã được đăng ký.

Chúc mừng bạn! chưa ai đăng ký!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
320,000 VND
.net
308,000 VND
.vn
770,000 VND
.com.vn
700,000 VND
Tên miền gợi ý
Generating suggestions for you
Hot New Sale

Domain name suggestions may not always be available. Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

Browse extensions by category

Tên miền
New Price
Transfer
Renewal
.com
320,000 VND
1 Year
320,000 VND
1 Year
320,000 VND
1 Year
.net
308,000 VND
1 Year
308,000 VND
1 Year
308,000 VND
1 Year
.org
308,000 VND
1 Year
308,000 VND
1 Year
308,000 VND
1 Year
.biz
435,000 VND
1 Year
435,000 VND
1 Year
435,000 VND
1 Year
.info
350,000 VND
1 Year
350,000 VND
1 Year
350,000 VND
1 Year
.name
295,000 VND
1 Year
295,000 VND
1 Year
295,000 VND
1 Year
.asia
340,000 VND
1 Year
340,000 VND
1 Year
340,000 VND
1 Year
.us
290,000 VND
1 Year
290,000 VND
1 Year
290,000 VND
1 Year
.ws
290,000 VND
1 Year
290,000 VND
1 Year
290,000 VND
1 Year
.eu
290,000 VND
1 Year
290,000 VND
1 Year
290,000 VND
1 Year
.de
290,000 VND
1 Year
290,000 VND
1 Year
290,000 VND
1 Year
.es
290,000 VND
1 Year
290,000 VND
1 Year
290,000 VND
1 Year
.me
610,000 VND
1 Year
610,000 VND
1 Year
610,000 VND
1 Year
.tv
540,000 VND
1 Year
540,000 VND
1 Year
540,000 VND
1 Year
.cc
540,000 VND
1 Year
540,000 VND
1 Year
540,000 VND
1 Year
.co
700,000 VND
1 Year
700,000 VND
1 Year
700,000 VND
1 Year
.co.uk
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
.org.uk
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
.me.uk
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
.vn
770,000 VND
1 Year
0 VND
1 Year
470,000 VND
1 Year
.com.vn
700,000 VND
1 Year
0 VND
1 Year
350,000 VND
1 Year
.net.vn
700,000 VND
1 Year
0 VND
1 Year
350,000 VND
1 Year
.biz.vn
700,000 VND
1 Year
0 VND
1 Year
350,000 VND
1 Year
.org.vn
470,000 VND
1 Year
0 VND
1 Year
250,000 VND
1 Year
.info.vn
470,000 VND
1 Year
0 VND
1 Year
250,000 VND
1 Year
.gov.vn
470,000 VND
1 Year
0 VND
1 Year
250,000 VND
1 Year
.edu.vn
470,000 VND
1 Year
0 VND
1 Year
250,000 VND
1 Year
.pro.vn
400,000 VND
1 Year
0 VND
1 Year
200,000 VND
1 Year
.health.vn
400,000 VND
1 Year
0 VND
1 Year
200,000 VND
1 Year
.mobi
445,000 VND
1 Year
445,000 VND
1 Year
445,000 VND
1 Year
.cn
950,000 VND
1 Year
950,000 VND
1 Year
950,000 VND
1 Year
.top
250,000 VND
1 Year
250,000 VND
1 Year
250,000 VND
1 Year

Please choose a category from above.

Đăng ký Hosting

Chọn các gói Hosting phù hợp với bạn

Dịch vụ Hosting có nhiều mức giá khác nhau phù hợp từng nhu cầu sử dụng.

Xem ngay

Chuyển tên miền về FTECH.VN

Sau khi chuyển, tên miền của bạn sẽ được gia hạn thêm 1 năm!*

Chuyển tên miền

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains