Đăng ký tên miền

Để kiểm tra tên miền mới, vui lòng nhập tên miền hoặc từ khóa bạn cần


Browse extensions by category

New Price
Transfer
Renewal
.com
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
.net
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
.org
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
.biz
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
.info
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
.name
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
.asia
340,000 VND
1 Year
340,000 VND
1 Year
340,000 VND
1 Year
.us
290,000 VND
1 Year
290,000 VND
1 Year
290,000 VND
1 Year
.ws
290,000 VND
1 Year
290,000 VND
1 Year
290,000 VND
1 Year
.eu
290,000 VND
1 Year
290,000 VND
1 Year
290,000 VND
1 Year
.de
290,000 VND
1 Year
290,000 VND
1 Year
290,000 VND
1 Year
.es
290,000 VND
1 Year
290,000 VND
1 Year
290,000 VND
1 Year
.me
540,000 VND
1 Year
540,000 VND
1 Year
540,000 VND
1 Year
.tv
540,000 VND
1 Year
540,000 VND
1 Year
540,000 VND
1 Year
.cc
540,000 VND
1 Year
540,000 VND
1 Year
540,000 VND
1 Year
.co
540,000 VND
1 Year
540,000 VND
1 Year
540,000 VND
1 Year
.co.uk
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
.org.uk
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
.me.uk
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
.vn
770,000 VND
1 Year
N/A
470,000 VND
1 Year
.com.vn
700,000 VND
1 Year
N/A
350,000 VND
1 Year
.net.vn
700,000 VND
1 Year
N/A
350,000 VND
1 Year
.biz.vn
700,000 VND
1 Year
N/A
350,000 VND
1 Year
.org.vn
400,000 VND
1 Year
N/A
200,000 VND
1 Year
.info.vn
400,000 VND
1 Year
N/A
200,000 VND
1 Year
.gov.vn
400,000 VND
1 Year
N/A
200,000 VND
1 Year
.edu.vn
400,000 VND
1 Year
N/A
200,000 VND
1 Year
.pro.vn
400,000 VND
1 Year
N/A
200,000 VND
1 Year
.health.vn
400,000 VND
1 Year
N/A
200,000 VND
1 Year
.mobi
400,000 VND
1 Year
400,000 VND
1 Year
400,000 VND
1 Year
.cn
300,000 VND
1 Year
300,000 VND
1 Year
300,000 VND
1 Year
.top
150,000 VND
1 Year
150,000 VND
1 Year
150,000 VND
1 Year

Please choose a category from above.


 Đăng ký Hosting

Chọn các gói Hosting phù hợp với bạn

Dịch vụ Hosting có nhiều mức giá khác nhau phù hợp từng nhu cầu sử dụng.

 Chuyển tên miền về FTECH.VN

Sau khi chuyển, tên miền của bạn sẽ được gia hạn thêm 1 năm! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains