Đăng ký tên miền

Để kiểm tra tên miền mới, vui lòng nhập tên miền hoặc từ khóa bạn cần


Searching...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

Chúc mừng bạn! Chưa ai đăng ký!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
320,000 VND
.net
370,000 VND
.vn
770,000 VND
.com.vn
700,000 VND
Suggested Domains
Generating suggestions for you
Hot New Sale

Đề xuất tên miền có thể không phải lúc nào cũng có sẵn. Tình trạng sẵn có được kiểm tra theo thời gian thực tại thời điểm thêm vào giỏ hàng.

Browse extensions by category

Tên miền
New Price
Transfer
Renewal
.com
320,000 VND
1 Year
320,000 VND
1 Year
320,000 VND
1 Year
.net
370,000 VND
1 Year
370,000 VND
1 Year
370,000 VND
1 Year
.org
320,000 VND
1 Year
340,000 VND
1 Year
340,000 VND
1 Year
.biz
370,000 VND
1 Year
370,000 VND
1 Year
370,000 VND
1 Year
.info
555,000 VND
1 Year
555,000 VND
1 Year
555,000 VND
1 Year
.name
295,000 VND
1 Year
295,000 VND
1 Year
295,000 VND
1 Year
.asia
350,000 VND
1 Year
350,000 VND
1 Year
350,000 VND
1 Year
.us
250,000 VND
1 Year
250,000 VND
1 Year
250,000 VND
1 Year
.ws
791,000 VND
1 Year
791,000 VND
1 Year
791,000 VND
1 Year
.eu
318,000 VND
1 Year
318,000 VND
1 Year
318,000 VND
1 Year
.de
290,000 VND
1 Year
290,000 VND
1 Year
290,000 VND
1 Year
.es
290,000 VND
1 Year
290,000 VND
1 Year
290,000 VND
1 Year
.me
645,000 VND
1 Year
645,000 VND
1 Year
645,000 VND
1 Year
.tv
540,000 VND
1 Year
540,000 VND
1 Year
540,000 VND
1 Year
.cc
275,000 VND
1 Year
275,000 VND
1 Year
275,000 VND
1 Year
.co
540,000 VND
1 Year
540,000 VND
1 Year
540,000 VND
1 Year
.co.uk
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
.org.uk
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
.me.uk
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
240,000 VND
1 Year
.vn
770,000 VND
1 Year
0 VND
1 Year
470,000 VND
1 Year
.com.vn
700,000 VND
1 Year
0 VND
1 Year
350,000 VND
1 Year
.net.vn
700,000 VND
1 Year
0 VND
1 Year
350,000 VND
1 Year
.biz.vn
700,000 VND
1 Year
0 VND
1 Year
350,000 VND
1 Year
.org.vn
470,000 VND
1 Year
0 VND
1 Year
250,000 VND
1 Year
.info.vn
470,000 VND
1 Year
0 VND
1 Year
250,000 VND
1 Year
.gov.vn
470,000 VND
1 Year
0 VND
1 Year
250,000 VND
1 Year
.edu.vn
470,000 VND
1 Year
0 VND
1 Year
250,000 VND
1 Year
.pro.vn
470,000 VND
1 Year
0 VND
1 Year
270,000 VND
1 Year
.health.vn
470,000 VND
1 Year
0 VND
1 Year
270,000 VND
1 Year
.mobi
678,000 VND
1 Year
678,000 VND
1 Year
678,000 VND
1 Year
.cn
950,000 VND
1 Year
950,000 VND
1 Year
950,000 VND
1 Year
.top
250,000 VND
1 Year
250,000 VND
1 Year
250,000 VND
1 Year

Please choose a category from above.

Add Web Hosting

Choose from a range of web hosting packages

We have packages designed to fit every budget

Explore packages now

Transfer your domain to us

Transfer now to extend your domain by 1 year!*

Transfer a domain

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains