Colocation

ODS 100
 • 01 Địa chỉ IP
 • 2U Không gian Rack
 • 100Mbps/100Mbps Up/Down trong nước
 • 3Mbps/1Mbps Up/Down quốc tế
 • Không giới hạn Lưu lượng sử dụng
 • 300W Công suất điện
FPT 100
 • 01 Địa chỉ IP
 • 1U Không gian Rack
 • 100Mbps/100Mbps Đường truyền trong nước
 • 10Mbps Đường truyền quốc tế
 • Không giới hạn Lưu lượng sử dụng
 • 300W Công suất điện