Cheap WordPress Hosting

Cheap WPH 01

Phần mềm quản lý cPanel
Hỗ trợ nhiều phiên bản PHP 5/6/7
MariaDB (mySQL) 10.x
Tối ưu riêng cho WordPress
Sao lưu dữ liệu hàng ngày với JetBackup

 • 1.000 MB Dung lượng
 • 1 Core CPU
 • 512MB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
 • 1 Addon domain
 • KGH Parked domain
 • 2 MySQL
 • 0 Địa chỉ IP riêng
Cheap WPH 02

Phần mềm quản lý cPanel
Hỗ trợ nhiều phiên bản PHP 5/6/7
MariaDB (mySQL) 10.x
Tối ưu riêng cho WordPress
Sao lưu dữ liệu hàng ngày với JetBackup

 • 1.500 MB Dung lượng
 • 1 Core CPU
 • 1024MB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
 • 2 Addon domain
 • KGH Parked domain
 • 3 MySQL
 • 0 Địa chỉ IP riêng
Cheap WPH 03

Phần mềm quản lý cPanel
Hỗ trợ nhiều phiên bản PHP 5/6/7
MariaDB (mySQL) 10.x
Tối ưu riêng cho WordPress
Sao lưu dữ liệu hàng ngày với JetBackup

 • 2.000 MB Dung lượng
 • 1 Core CPU
 • 1536MB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
 • 3 Addon domain
 • KGH Parked domain
 • 4 MySQL
 • 0 Địa chỉ IP riêng