Xả kho

XK-SERVER L5639 0 Còn lại
 • 2 x L5639 CPU
 • 16GB Memory
 • 2 x 300GB SAS HDD
 • 100Mbps Network
 • 01 IP Address
 • ODS Datacenter
XK-VPS 0 Còn lại
 • 08 cores 2.13 CPU
 • 16GB DDR3 RAM
 • 100GB SSD hoặc 200GB SATA3 Storage
 • 01 IP Address
 • 100Mbps Network
 • Không giới hạn Băng thông