Premium WordPress Hosting

WPH Starter

Phần mềm quản lý cPanel
Hỗ trợ nhiều phiên bản PHP 5/6/7
MariaDB (mySQL) 10.1
Tối ưu riêng cho WordPress
R1Soft Backup nhiều lần trong ngày

 • 5.000 MB Dung lượng
 • 1 Core CPU
 • 2GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
 • 1 Giới hạn website
 • 01 Địa chỉ IP riêng
WPH Professional

Phần mềm quản lý cPanel
Hỗ trợ nhiều phiên bản PHP 5/6/7
MariaDB (mySQL) 10.1
Tối ưu riêng cho WordPress
R1Soft Backup nhiều lần trong ngày

 • 10.000 MB Dung lượng
 • 2 Cores CPU
 • 2GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
 • 2 Giới hạn website
 • 01 Địa chỉ IP riêng
WPH Ultimate

Phần mềm quản lý cPanel
Hỗ trợ nhiều phiên bản PHP 5/6/7
MariaDB (mySQL) 10.1
Tối ưu riêng cho WordPress
R1Soft Backup nhiều lần trong ngày

 • 15.000 MB Dung lượng
 • 3 Cores CPU
 • 2GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
 • 3 Giới hạn website
 • 01 Địa chỉ IP riêng