ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

New Price
Transfer
Renewal
.com
240,000 VND
1 سال
240,000 VND
1 سال
240,000 VND
1 سال
.net
240,000 VND
1 سال
240,000 VND
1 سال
240,000 VND
1 سال
.org
240,000 VND
1 سال
240,000 VND
1 سال
240,000 VND
1 سال
.biz
240,000 VND
1 سال
240,000 VND
1 سال
240,000 VND
1 سال
.info
240,000 VND
1 سال
240,000 VND
1 سال
240,000 VND
1 سال
.name
240,000 VND
1 سال
240,000 VND
1 سال
240,000 VND
1 سال
.asia
340,000 VND
1 سال
340,000 VND
1 سال
340,000 VND
1 سال
.us
290,000 VND
1 سال
290,000 VND
1 سال
290,000 VND
1 سال
.ws
290,000 VND
1 سال
290,000 VND
1 سال
290,000 VND
1 سال
.eu
290,000 VND
1 سال
290,000 VND
1 سال
290,000 VND
1 سال
.de
290,000 VND
1 سال
290,000 VND
1 سال
290,000 VND
1 سال
.es
290,000 VND
1 سال
290,000 VND
1 سال
290,000 VND
1 سال
.me
540,000 VND
1 سال
540,000 VND
1 سال
540,000 VND
1 سال
.tv
540,000 VND
1 سال
540,000 VND
1 سال
540,000 VND
1 سال
.cc
540,000 VND
1 سال
540,000 VND
1 سال
540,000 VND
1 سال
.co
540,000 VND
1 سال
540,000 VND
1 سال
540,000 VND
1 سال
.co.uk
240,000 VND
1 سال
240,000 VND
1 سال
240,000 VND
1 سال
.org.uk
240,000 VND
1 سال
240,000 VND
1 سال
240,000 VND
1 سال
.me.uk
240,000 VND
1 سال
240,000 VND
1 سال
240,000 VND
1 سال
.vn
770,000 VND
1 سال
N/A
470,000 VND
1 سال
.com.vn
700,000 VND
1 سال
N/A
350,000 VND
1 سال
.net.vn
700,000 VND
1 سال
N/A
350,000 VND
1 سال
.biz.vn
700,000 VND
1 سال
N/A
350,000 VND
1 سال
.org.vn
400,000 VND
1 سال
N/A
200,000 VND
1 سال
.info.vn
400,000 VND
1 سال
N/A
200,000 VND
1 سال
.gov.vn
400,000 VND
1 سال
N/A
200,000 VND
1 سال
.edu.vn
400,000 VND
1 سال
N/A
200,000 VND
1 سال
.pro.vn
400,000 VND
1 سال
N/A
200,000 VND
1 سال
.health.vn
400,000 VND
1 سال
N/A
200,000 VND
1 سال
.mobi
400,000 VND
1 سال
400,000 VND
1 سال
400,000 VND
1 سال
.cn
300,000 VND
1 سال
300,000 VND
1 سال
300,000 VND
1 سال
.top
150,000 VND
1 سال
150,000 VND
1 سال
150,000 VND
1 سال

Please choose a category from above.


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains