Premium WordPress Hosting

WPH Starter

150,000 VND
1 Tháng

Dung lượng 5.000 MB
33% Complete

CPU 1 Core
33% Complete

RAM 2GB
100% Complete

Băng thông Không giới hạn
100% Complete

Giới hạn website 1
33% Complete

Địa chỉ IP riêng 01
100% Complete


Phần mềm quản lý cPanel
Hỗ trợ nhiều phiên bản PHP 5/6/7
MariaDB (mySQL) 10.1
Tối ưu riêng cho WordPress
R1Soft Backup nhiều lần trong ngày

WPH Professional

300,000 VND
1 Tháng

Dung lượng 10.000 MB
66% Complete

CPU 2 Cores
66% Complete

RAM 2GB
100% Complete

Băng thông Không giới hạn
100% Complete

Giới hạn website 2
66% Complete

Địa chỉ IP riêng 01
100% Complete


Phần mềm quản lý cPanel
Hỗ trợ nhiều phiên bản PHP 5/6/7
MariaDB (mySQL) 10.1
Tối ưu riêng cho WordPress
R1Soft Backup nhiều lần trong ngày

WPH Ultimate

500,000 VND
1 Tháng

Dung lượng 15.000 MB
100% Complete

CPU 3 Cores
100% Complete

RAM 2GB
100% Complete

Băng thông Không giới hạn
100% Complete

Giới hạn website 3
100% Complete

Địa chỉ IP riêng 01
100% Complete


Phần mềm quản lý cPanel
Hỗ trợ nhiều phiên bản PHP 5/6/7
MariaDB (mySQL) 10.1
Tối ưu riêng cho WordPress
R1Soft Backup nhiều lần trong ngày