Colocation

ODS 100


Chỉ từ   1,200,000 VND
1 Tháng

   01 Địa chỉ IP

   2U Không gian Rack

   100Mbps/100Mbps Up/Down trong nước

   3Mbps/1Mbps Up/Down quốc tế

   Không giới hạn Lưu lượng sử dụng

   300W Công suất điện

FPT 100


Chỉ từ   1,500,000 VND
1 Tháng

   01 Địa chỉ IP

   1U Không gian Rack

   100Mbps/100Mbps Đường truyền trong nước

   10Mbps Đường truyền quốc tế

   Không giới hạn Lưu lượng sử dụng

   300W Công suất điện

Viettel 100


Chỉ từ   1,700,000 VND
1 Tháng

   01 Địa chỉ IP

   1U Không gian Rack

   100Mbps Băng thông trong nước

   3Mbps Băng thông quốc tế

   Không giới hạn Lưu lượng sử dụng

   300W Công suất điện

FPT RACK47


 
20,000,000 VND
1 Tháng

   47U
Không gian Rack

   24
Địa chỉ IP

   24
Giới hạn máy chủ

   2Gbps
Up/Down trong nước

   30Mbps
Up/Down quốc tế

   Không giới hạn
Lưu lượng sử dụng

   6000W Công suất điện