Colocation

ODS 100


Chỉ từ   1,200,000 VND
1 Tháng

   01 Địa chỉ IP

   2U Không gian Rack

   100Mbps/100Mbps Up/Down trong nước

   3Mbps/1Mbps Up/Down quốc tế

   Không giới hạn Lưu lượng sử dụng

   300W Công suất điện

FPT 100


Chỉ từ   1,500,000 VND
1 Tháng

   01 Địa chỉ IP

   1U Không gian Rack

   100Mbps/100Mbps Đường truyền trong nước

   10Mbps Đường truyền quốc tế

   Không giới hạn Lưu lượng sử dụng

   300W Công suất điện

Viettel 100


Chỉ từ   1,700,000 VND
1 Tháng

   01 Địa chỉ IP

   1U Không gian Rack

   100Mbps Băng thông trong nước

   3Mbps Băng thông quốc tế

   Không giới hạn Lưu lượng sử dụng

   300W Công suất điện