Colocation

ODS 100


Desde   1,200,000 VND
Mensual

   01 Địa chỉ IP

   2U Không gian Rack

   100Mbps/100Mbps Up/Down trong nước

   3Mbps/1Mbps Up/Down quốc tế

   Không giới hạn Lưu lượng sử dụng

   300W Công suất điện

FPT 100


Desde   1,500,000 VND
Mensual

   01 Địa chỉ IP

   1U Không gian Rack

   100Mbps/100Mbps Đường truyền trong nước

   10Mbps Đường truyền quốc tế

   Không giới hạn Lưu lượng sử dụng

   300W Công suất điện

Viettel 100


Desde   1,700,000 VND
Mensual

   01 Địa chỉ IP

   1U Không gian Rack

   100Mbps Băng thông trong nước

   3Mbps Băng thông quốc tế

   Không giới hạn Lưu lượng sử dụng

   300W Công suất điện